Chongqing Changshou District Qingchuanhong Trading Co., Ltd

Chongqing Youyang County Dichen Logistics Co., Ltd

Jiangxi Road and Bridge Tunnel Engineering Co., Ltd

Guangdong Dianbai Construction Group Co., Ltd

China Railway Bridge Bureau Group Engineering Bureau

China Railway 20th Bureau Group